Periodontoloji Ana Bilim Dalı

Ana Bilim Dalı Çalışma Alanları

 • Gingivitis, kronik periodontitis, agresif periodontitis, nekrotizan ülseratif gingivitis, nekrotizan ülseratif periodontitis tedavileri
 • Perio-endo lezyonların tedavisi
 • Periodontal abse, gingival abse tedavisi
 • Diş yüzeyi temizliği, kök yüzeyi düzleştirmesi ve subgingival küretaj uygulamaları
 • Daimi ve geçici splint uygulamaları
 • Aşırı kole hassasiyeti tedavisi
 • Gingivektomi ve gingivoplasti
 • Frenektomi ve fiberotomi
 • Flep operasyonları  (apikale, koronale, laterale pozisyonlandırılmış)
 • Rejeneratif tedavi (yönlendirilmiş doku rejenerasyonu, yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu)
 • Tünel operasyonu, hemiseksiyon, kök rezeksiyonu  uygulamaları
 • Serbest dişeti grefti , bağ dokusu grefti ve diğer mukogingival uygulamalar
 • Yumuşak ve sert doku ogmentasyonu
 • PRF uygulamaları
 • Sert (Er-YAG) ve yumuşak doku (Diode) lazer uygulamaları
 • Preprotetik cerrahi uygulamaları (vestibuloplasti, epulis eksizyonu, kron boyu uzatma)
 • İmplant uygulamaları
 • Açık teknik (lateral pencere tekniği) ve kapalı teknikle (osteotom tekniği) implant uygulamaları
 • Peri-implant mukositis ve peri-implantitis (rezektif, rejeneratif, mukogingival) tedavisi
 • Otojen kemik, partikül ve blok kemik grefti uygulamaları

Ana Bilim Dalı Hasta Tedavi Prosedürü

 1. Hastalar Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı’nda muayene olduktan sonra internet üzerinden Periodontoloji Ana Bilim Dalı hekimlerinden randevu alır.
 2. Randevu almadan önce hastaların kan testi yaptırmaları ve sonuçlarını randevu zamanında yanlarında getirmeleri zorunludur. Kan testini getirmeyen hastaları hekim tedaviye almama hakkına sahiptir.
 3. Hasta, randevu tarihinde ve saatinden en az 15 dk önce fakülteye gelerek Hasta Kayıt Birimi’nden Periodontoloji Ana Bilim Dalı’ndaki hekimi adına kaydını açtırır. Kliniğe çağrılmadan önce kısa anamnez formunu doldurur,  onam formunu okur ve imzalar.
 4. Klinik personeli, sisteme kaydı düşen hastanın geldiğini hekimlere bildirir. Hekimin talimatıyla hasta çağrılır ve tedavi olmak üzere kliniğe gelir.
 5. Hekim, tanıya yardımcı olacak panoramik ve periapikal röntgen filmlerini ve gerekiyorsa dental tomografi kayıtlarını sistem üzerinden inceler.
 6. Hastaya sadece medikal yaklaşımda bulunulacak ise reçeteye ilaçları yazılarak kullanımı hekimi tarafından anlatılır. Yazılan ilaçlar ve teşhisi sistemde kayıt altına alınır.
 7. Tedaviyi etkileyebilecek rahatsızlığı olan hastalarda, hastanın tıp doktoruna konsültasyon formu ile danışılabilir. Konsültasyon formuna cevap getiren hastaların tedavisi, formu isteyen hekim tarafından ve hekimin uygun gördüğü zamanda yapılır. Bu hastaların tekrar randevu almaları istenmez.
 8. Hekim tarafından yapılan muayene ve tetkik sonucunda hastada dişeti problemleri ve buna neden olan diş taşları mevcut ise gerekli tedavileri (diş taşı temizliği, kök yüzey düzleştirmesi, subgingival küretaj, okluzal uyumlama, geçici-daimi splint, aşırı kole hassasiyeti tedavisi) yapılır. İlave seanslar ve ileri tedaviler gerekiyor ise hastanın doktoru randevu vererek tekrar gelmesini ister. Hastaya hekiminin uygun görmesi durumunda reçete düzenlenir .
 9. Hastaya ilk seansın bitiminde ve gerekli görüldüğü taktirde diğer seanslarda hekimi tarafından ağız hijyeni eğitimi verilir. Önerilen ağız hijyeni işlemlerine hastanın tam uyumu beklenir ve uygulanan tedavilerin başarısında bu uyumun payı büyüktür.
 10. Klinik periodontal tedavilere rağmen (diş taşı temizliği, kök yüzey düzleştirmesi ve subgingival küretaj) elimine edilmeyen periodontal hastalıkların tedavisi için peridontal cerrahi tedavi (flep operasyonları, tünel operasyonu, kök rezeksiyonu, hemiseksiyon), diş eti çekilmelerinin tedavisi (serbest dişeti grefti, bağ dokusu grefti işlemleri, koronale pozisyone flep), dişeti büyümelerinin tedavisi (gingivektomi, gingivoplasti, frenektomi), proteze hazırlık için yapılan cerrahi işlemler (kron boyu yükseltme, epulis eksizyonu, vestibuloplasti), periodontal rejeneratif tedaviler için, lazer tedavileri veya diş eksikliği tedavileri için (implant cerrahisi, açık ve kapalı teknikle sinüs tabanı yükseltme işlemleri, periimplantitis tedavisi, kemik greftleme ve kemik genişletme işlemleri) gibi tedaviler gerekiyorsa tedaviyi yapan hekim tarafından hastaya ameliyat randevusu verilir.
 11. Hastaya cerrahi müdahale gereksinimi var ise onam formu ile hastanın rızası alınarak gerekli müdahale yapılır Çocuk hastalarda ise hasta yakınının rızası alınarak gerekli müdahale yapılır. İmplant tedavileri, ileri cerrahi işlemler (açık ve kapalı teknikle sinüs lift, blok kemik grefti, kret genişletme işlemleri, periimplantitis tedavisi), yumuşak doku cerrahileri ve periodontal cerrahiler için ayrı ayrı hazırlanmış onam formları işlem öncesinde imzalatılır.
 12. Ameliyathaneye giren hastalar steril olmayan alanda ayakkabılarını çıkarırlar, raflardaki mavi terliklerden giyerler ve saçlarına bone takarlar. Steril alana ayakkabı ile basılmaz.
 13. Ameliyat edilen hastalara operasyon sonrası uyması gereken kurallar ve kullanması gereken ilaçlar ayrıntılı bir şekilde anlatılır, varsa hasta yakınına da anlatılır. Operasyon sonrası uygun görülen günlerde hasta, varsa dikiş aldırmaya ve operasyon sonrası kontrollerine gelir, operasyonu gerçekleştiren doktoru tarafından kontrolleri yapılır.
 14. Ameliyat sonrası kontrole çağırılan hastalara doktoru tarafından randevu verilir ve bu hastalar internet randevusuna yönlendirilmez.
 15. İmplant yerleştirme işlemleri biten hastalar, implant üstü protezlerinin yapılması için protetik diş tedavisi bölümüne yönlendirilir.
 16. Yapılan muayene veya tedavi sonucunda hekim hastanın istirahate ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa, SGK’ya mensup çalışan hastalara “İş Göremezlik Belgesi”, öğrencilere “Rapor Formu”, resmi kurum hastalarının ise sevk kâğıtlarına işlenerek raporları tanzim edilir.
 17. Yapılan muayeneleri ve tedavileri sonucunda SGK’ya mensup çalışan hastalara “SGK İş Başı Kâğıdı” doldurularak kendilerine verilir.
 18. Bölüm hemşiresi tarafından, klinik ve ameliyathanenin genel temizliği temizlik görevlilerine yaptırılır.
 19. Klinikte ve ameliyathanede tükenmekte olan malzemeler bölüm hemşiresi tarafından ilgili yetkiliden talep edilir.
 20. Klinik ve ameliyathane sterilizasyon kontrolü, kullanılan alet ve cihazların dezenfeksiyonu bölüm hemşiresinin sorumluluğundadır.
 21. Klinik temizlik görevlileri tarafından toplanan tıbbi ve evsel atıkların kontrolü bölüm hemşiresi tarafından yapılır.

ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Suat Serhan ALTINTEPE DOĞAN

(Ana Bilim Dalı Başkanı)

0 (272) 216 79 00-01-02-03-04 / 6650

Dr. Öğr. Üyesi Nebi CANSIN KARAKAN

0 (272) 216 79 00-01-02-03-04 / 6622

Dr. Öğr. Üyesi Emrah BİLEN

0 (272) 216 79 00-01-02-03-04 / 6652

Dr. Öğr. Üyesi Kübra KARAÇAM

0 (272) 216 79 00-01-02-03-04 / 6616

 

Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2023

Hızlı Erişim

Skip to content