Ortodonti Anabilim Dalı

Doç.Dr. Hasan CAMCI (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Grv. Tuğba ERDEN

Arş. Grv. Farhad SALMANPOUR

Arş.Gör. Asiye Işıl ŞENOCAK

Arş.Gör. Ayşegül SÜĞÜRTİN

Arş.Gör. Taha Tarık SARI

 

Ana Bilim Dalı Hasta Tedavi Prosedürü

  1. Hastaların randevu saatinden önce Ortodonti poliklinik sekreterine başvurmasıyla ilk ortodontik muayene süreci başlar.
  2. Poliklinik sekreteri, hastaların kimlik bilgilerini kontrol ederek, otomasyon işlemlerini başlatır.
  3. İşlemleri tamamlanan hastalar sekreter tarafından bekleme salonuna yönlendirilir.
  4. Bekleme salonundaki ekrandan isimleri çağrılan hastalar polikliniğe girerek klinik muayenesi yapılır.
  5. Yapılan ortodontik muayene sonrasında tedavi ihtiyacı olan hastalar, hekim tarafından verilen ortodonti muayene kartını doldurarak tedavi için sıraya alınırlar.
  6. Tedavi sırası gelen hastalar dönem dönem aranarak ortodontik tedavi başlangıcı yapılır. Ortodontik tedavisi başlayan hastaların rutin seans randevuları bölüm sekreteri tarafından verilir.
  7. Hastaların seanslara gelirken diş fırçası ve diş macunlarını yanlarında getirmeleri ve randevularına gelmeden önce dişlerini fırçalamaları gerekmektedir.
  8. Polikliniğe gelen tüm hastalardan hasta onam formları alınır.

Hızlı Erişim