Birim Kalite Komisyonu

 

KALİTE KOMİSYONU

 

GÖREVİ UNVAN / ADI SOYADI BİRİM
Başkan Prof. Dr. Mehmet Sinan EVCİL Dekan
Koordinatör Doç. Dr. Ahmet Demirhan UYGUN Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜÇYETMEZ TOPAL Dekan Yardımcısı
Üye Doç. Dr. Ömer EKİCİ Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Üye Doç. Dr. Hasan CAMCI Ortodonti Ana Bilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özgür DOĞAN Pedodonti Ana Bilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nebi Cansın KARAKAN Periodontoloji Ana Bilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Server MUTLUAY ÜNAL Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZÜTÜRK Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Latife ALTINOK UYGUN Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Üye Seval EMRE UĞUZ Kalite Direktörü
Üye Erdinç DUYGULU Fakülte Sekreteri
Üye Ercan UĞUZ Bilgisayar İşletmeni
Arş. Gör. Temsilcisi Arş. Gör. Esma ATIŞ Pedodonti Ana Bilim Dalı
Öğrenci Temsilcisi Tülay Tuğçe GÖKÇE Fakülte Öğrenci Temsilcisi

 

 

KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA KOMİSYONLARI ÜYELERİ
 

1. Kalite Güvencesi Sistemi Çalışma Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Ahmet Demirhan UYGUN Dekan Yardımcısı
Üye Doç. Dr. Ömer EKİCİ Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Üye Seval EMRE UĞUZ Kalite Direktörü
Üye Ercan UĞUZ Bilgisayar İşletmeni
 

2. Eğitim ve Öğretim Çalışma Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜÇYETMEZ TOPAL Dekan Yardımcısı
Üye Doç. Dr. Ahmet Demirhan UYGUN Dekan Yardımcısı
Üye Arş. Gör. Esma ATIŞ Pedodonti Ana Bilim Dalı
 

3. Araştırma ve Geliştirme Çalışma Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Ömer EKİCİ Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özgür DOĞAN Pedodonti Ana Bilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nebi Cansın KARAKAN Periodontoloji Ana Bilim Dalı
 

4. Toplumsal Katkı Çalışma Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Server MUTLUAY ÜNAL Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Latife ALTINOK UYGUN Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZÜTÜRK Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı
Üye Ercan UĞUZ Bilgisayar İşletmeni
 

5. Yönetim Sistemi Çalışma Komisyonu

Başkan Prof. Dr. Mehmet Sinan EVCİL Dekan
Üye Doç. Dr. Hasan CAMCI Ortodonti Ana Bilim Dalı
Üye Erdinç DUYGULU Fakülte Sekreteri

 

AFSÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

YAPILAN TOPLANTILAR

05.10.2021

18.10.2021

21.02.2022

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023

Hızlı Erişim