Birim Kalite Komisyonu

 

BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Prof.Dr. Mehmet Sinan EVCİL Başkan
Doç.Dr. Ömer EKİCİ Koordinatör
Doç.Dr. Hasan CAMCI Üye
Dr.Öğr.Üyesi Server MUTLUAY ÜNAL Üye
Dr.Öğr.Üyesi Özgür DOĞAN Üye
Dr.Öğr.Üyesi Kübra KARAÇAM Üye
Dr.Öğr.Üyesi Latife ALTINOK UYGUN Üye
Dr.Öğr.Üyesi Özge ÖZÜTÜRK Üye
Dr.Öğr.Üyesi Kevser KARAKAYA Üye
Dr.Öğr.Üyesi Fatih UÇAR Üye
Dr.Öğr.Üyesi Farhad SALMANPOUR Üye
Dr.Öğr.Üyesi Hasan AKPINAR Üye
Arş.Gör. İsmail ÇALIŞKAN Arş.Gör. Temsilcisi
Arş.Gör. Ziya KARATAŞ Arş.Gör. Temsilcisi
Erdinç DUYGULU İdari Personel
Ercan UĞUZ İdari Personel
Önder ÖLÇER İdari Personel
Şükriye ÖĞE İdari Personel
Halil AKKAYA İdari Personel
Ervanur KONUK Öğrenci Temsilcisi

 

ALT ÇALIŞMA KOMİSYON ÜYELERİ
LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE
Başkan Prof.Dr. Mehmet Sinan EVCİL Dekan
Üye Dr.Öğr.Üyesi Fatih UÇAR Öğr.Üyesi
Üye Erdinç DUYGULU Fakülte Sekreteri
Üye Ercan UĞUZ Hastane Müdürü
Üye Önder ÖLÇER Bilgi İşlem
EĞİTİM – ÖĞRETİM
Başkan Doç.Dr. Ömer EKİCİ Dekan Yrd.
Üye Arş.Gör. İsmail ÇALIŞKAN Arş.Gör.Dt.
Üye Şükriye ÖĞE Öğrenci İşleri
Üye Halil AKKAYA Öğrenci İşleri
Üye Ervanur KONUK Öğrenci Temsilcisi
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Başkan Doç.Dr. Ömer EKİCİ Dekan Yrd.
Üye Dr.Öğr.Üyesi Özgür DOĞAN Öğr.Üyesi
Üye Dr.Öğr.Üyesi Farhad SALMANPOUR Öğr.Üyesi
Üye Dr.Öğr.Üyesi Kevser KARAKAYA Öğr.Üyesi
Üye Dr.Öğr.Üyesi Hasan AKPINAR Öğr.Üyesi
TOPLUMSAL KATKI
Başkan Doç.Dr. Hasan CAMCI Başhekim Yrd.
Üye Dr.Öğr.Üyesi Server MUTLUAY ÜNAL Öğr.Üyesi
Üye Dr.Öğr.Üyesi Latife ALTINOK UYGUN Öğr.Üyesi
Üye Dr.Öğr.Üyesi Özge ÖZÜTÜRK Öğr.Üyesi
Üye Arş.Gör. Ziya KARATAŞ Arş.Gör.

 

 

 

AFSÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

 

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024

Hızlı Erişim

Skip to content