Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Ana Bilim Dalı Çalışma Alanları

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, diş ve çene bölgelerinde görülen hastalıkların klinik, patolojik ve radyolojik bulguları arasında ilişki kurarak bu hastalıkların tanı ve tedavisini yöneten bir uzmanlık alanıdır.

Hastalıkların tanısı, diş hekimliği uygulamalarının temel taşıdır. Öncelikle amaç hastanın şikayetinin kaynağının belirlenmesidir. Hastada bulunan sistemik hastalıklarının varlığı ve bulguları değerlendirilir. Hastanın mevcut durumu bir bütün olarak ele alınarak bu sayede sadece mevcut şikâyetler değil, ilerde muhtemel sorun yaratabilecek bölgeler saptanır. Teşhis ve tedavide gerekli olan röntgenler ve ileri görüntüleme tetkikleri (KIBT, BT, MRG) değerlendirilir. Bireye özgü tedavi planı hazırlanır ve bu tedavilerin yapılacağı kliniklere hastalar yönlendirilir.

Ana Bilim Dalı Hasta Tedavi Prosedürü

  1. Fakültemizde muayene ve tedavi olmak isteyen hastalarımızın ilk muayene işlemleri Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalında yapılmakta, muayeneyi yapan diş hekiminin gerekli görmesi halinde röntgen çekilmekte ve dosyada yazan bilgilerin tamamlanmasının ardından uygun görülen diğer kliniklere yönlendirilerek tedavilerinin devam etmesi sağlanmaktadır.
  2. Ana Bilim Dalımızın Oral Diagnoz (ilk muayene) ve Radyoloji (röntgen) olmak üzere iki kliniği vardır. Oral Diagnoz kliniğinde hastanın klinik muayenesi yapılmakta, Radyoloji kliniğinde ise radyografi işlemleri gerçekleştirilmektedir.
  3. Fakülteye başvuran hastalar öncelikle bu bölüme müracaat ederler.
  4. Başvuru yapan hastaların kayıtları hasta kabul kısmında gerçekleştirilir. Hastalar, Oral Diagnoz kliniğine klinik sekreteri tarafından otomasyon programı üzerinden sıra ile alınır.
  5. İlk muayenede ağız içi ve dışı muayeneleri yapılan hastanın tanı ve tedavisi için gerekli olan radyografi endikasyonları konulur ve otomasyon programı üzerinden giriş yapılarak hastalar radyografi işlemi için röntgen kısmına yönlendirilirler.
  6. Radyoloji kliniğinde, röntgen işleminden önce hastaların onam formu doldurulması istenmektedir. Radyoloji kliniğinde oral diagnoz ve diğer kliniklerden radyografi işlemi için yönlendirilen hastaların radyografileri çekilir. Radyografiler otomasyon programına kaydedilir. Hastanın röntgenlerini istemesi durumunda CD’ye aktarılarak verilir.
  7. Radyografi işlemi tamamlanan hastalar kesin tanının konulması ve tedavi planlaması oluşturulması amacıyla tekrar Oral Diagnoz kliniğine gelirler. Radyografik değerlendirme ile birlikte hastanın tedavi ve planlama kartı oluşturulur ve hastalar ilgili bölümlere yönlendirilirler.
  8. Tanı ve tedavide konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) gerekmesi durumunda hastalara klinik sekreteri tarafından randevu verilir. KIBT alınacak olan hastaların tomografileri saat 15.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilir ve raporlandırılır.
  9. Saat 16.00-17.00 saatleri arasında ücretli hasta muayenesi yapılmaktadır.

 

ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Emre SÖZEN

(Anabilim Dalı Başkanı)

0 (272) 216 79 00-01-02-03-04 / 6619

 

Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZÜTÜRK

0 (272) 216 79 00-01-02-03-04 / 6630

 

Dr. Öğr. Üyesi Canan TEZEL

0 (272) 216 79 00-01-02-03-04 / 6664

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KIRANATLI

0 (272) 216 79 00-01-02-03-04

Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2023

Hızlı Erişim

Skip to content