Aday Öğrenci Portalı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ilk öğrencilerini, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında almıştır. Kuruluşundan bu yana eğitim, öğretim, bilimsel çalışma ve halka sunulan sağlık hizmetleri açısından alt yapısı ve teknik donanımı sürekli güncellenen Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bugün ülkemizin en güçlü Diş Hekimliği Fakülteleri arasında yer almaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim süresi beş yıldır. Bu süre 10 yarıyıldan oluşmaktadır. Eğitim- Öğretim süresinin ilk beş yarıyılı kliniğe hazırlanma sonraki beş yarıyıl klinik eğitimi olarak düzenlenmiştir. Fakültenin sunduğu kapsamlı eğitim; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi Anabilim dallarından oluşan klinik bilimlerini kapsamakla birlikte, tıp dersleri AFSÜ Tıp Fakültesi’nin ilgili anabilim dallarının öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Öğrencilerin mesleki eğitimlerinin yanı sıra değişik uğraş alanlarına yönlendirilmesi ve sosyal yapılarının güçlendirilmesi amacıyla ders programı içerisinde seçmeli dersler ve sosyal sorumluluk projeleri bulunmaktadır.

Fakültede eğitim, teorik bilgilerin klinik çalışmalar ile desteklenmesi sureti ile uygulamalı olarak sürdürülmekte ve özellikle 4. ve 5. sınıf seviyesindeki öğrenciler, öğretim üyeleri gözetiminde bizzat kendileri hasta tedavilerini yürütmektedirler. Preklinik ve klinik eğitimleri; özellikle 5.sınıfta serbest bir Diş Hekiminin uygulayacağı bütün tanı ve tedavilerin öğrenciler tarafından uygulandığı multidisipliner kliniği eğitimin önemli bir parçasıdır. Donanımlı bir eğitimin yanı sıra, Diş Hekimliği alanında çalışmalar yapmak, Diş Hekimliğini kapsayan sekiz ayrı disipline ait uzman hekimler yetiştirerek, kusursuz bir sağlık hizmeti vermek fakültenin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyer yapmak veya belli bir anabilim dalında uzmanlaşmak isteyen mezunlar, lisans eğitimini tamamladıktan sonra ÖSYM tarafından yılda iki kere yapılan Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı’na (DUS) girebilirler. Sınavda başarılı olan öğrenciler puan durumlarına göre uygun Diş Hekimliği Fakültelerindeki anabilim dallarında uzmanlık eğitimlerine başlayabilirler. Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, Diş Hekimliği Fakültelerinde, SGK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık ünitelerinde veya serbest “Diş Hekimi” olarak çalışabilme olanağına sahiptirler.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

AFSÜ Diş Hekimliği Fakültesi Tanıtım Videosu için TIKLAYIN..

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

DUS Başarısı

İlk defa 2023 yılında mezun veren Fakültemiz, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı’nda (DUS) 2023 Eylül döneminde 12.’, 201.’ ve 629.’ luk dereceleri ile uzmanlık eğitimi veren branşlara yerleşmişlerdir. Sonuçlar değerlendirildiğinde klinik uygulamalarda Türkiye’nin en yetkin diş hekimlerini yetiştiren Fakültemizin teorik anlamda da başarılı bir grafik çizdiği görülmektedir.

 

 

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024

Hızlı Erişim

Skip to content