2023 Yıllık Kalite Çalışmaları – Yönetim, Liderlik ve Kalite

2023 YILLIK KALİTE ÇALIŞMALARI
SıraYıl/NoFaaliyet / Toplantı İçeriği
12023/011. Birim kalite komisyonu toplantı zaman çizelgesi oluşturulmuştur.
2. Birim kalite komisyonu alt komisyonlarındaki görevlendirilmeler hakkında bilgilendirme ve fikir alışverişi yapılarak,komisyon üye listesi güncellenmiştir.
22023/021. Kalite Komisyonunun tamamının akreditasyon çalışmalarını beraber yürüteceği, iş takviminin ve görev dağılımının Kalite Komisyonu ile paralel olmasına,
2. Web sitemizde bulunan verilerin güncellenmesine karar verilmiştir.
32023/03
  1. Tüm memnuniyet anketlerinin güz ve bahar dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılması ve sonuçlarının web sitemizde yayınlanmasına karar verilmiştir. Dış paydaş ve tedarikçiler ile olan memnuniyet anketlerinin Ercan Uğuz tarafından taslak haline getirilmesine karar verilmiştir.
  2. Görevlendirilecek akademik personelin ve öğrencilerin seçimi gerçekleştirilmiştir.
  3. Fakültemizdeki görevinden ayrılan akademik veya idari personelin web sitemiz galerisindeki fotoğraflarının kaldırılması ve güncelleme yapılmasına karar verilmiştir. Fakülte sekreteri Erdinç Duygulu tarafından web sitesinin KVKK kurallarına uygunluğunun denetiminin yapılmasına karar verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023

Hızlı Erişim

Skip to content