2022 Yıllık Kalite Çalışmaları – Yönetim, Liderlik ve Kalite

2022 YILLIK KALİTE ÇALIŞMALARI
SıraYıl/NoFaaliyet / Toplantı İçeriği
12022/011.      2021  yılı kurum öz değerlendirmesi yapıldı. 2022 yılı için planlamalar görüşüldü. Tüm komisyonlar için görevlendirmeler planlandı.

2021 yılı Kurum İçi değrlendirme raporu için;

·         Liderlik, yönetim ve kalite

·         Eğitim ve Öğretim

·         Araştırma ve geliştirme

·         Toplumsal katkı

Başlıkları altında görevlendirilen personellerin konuyla ilgili puanlamaları değerlendirildi.

22022/021.      Fakültemizin birimlerinde görev yapan akademik ve idari personelimizin görev tanımları oluşturuldu.(Ek-1) Görev tanımlarının fakültemiz web sitesine yüklenmesine ve senelik olarak revize edilmesine karar verildi.
32022/031.      Fakültemizin Dekan yardımcılarının hazırladığı anketlerin öğrenci işleri tarafından E-Kampüs programına girilerek, öğrencilerin ankete katılmalarının sağlanmasına karar verildi.
42022/041.      Fakültemizin Dekan yardımcılarının ve Fakülte sekreterinin kontrolünde iş akış şemalarının hazırlanarak İnternet sayfamızda ilan edilerek yayımlanmasına karar verildi.
52022/051.      Fakültemizin güçlü ve zayıf yönlerinin Dekan Yardımcılarımızca saptanarak internet sayfamızda ilan  edilerek yayımlanmasına karar verildi. Ek-1 (SWOT analizi)
62022/061.      Fakültemizin risk analizlerinin, Dekan Yardımcılarımızca hazırlanması, İnternet sayfamızda ilan edilerek, yayımlanmasına karar verildi.
72022/071.      Fakültemizce Öğrencilerimizin ihtiyacı olan formların kalite ölçüsünde hazırlanıp, İnternet sayfamızda ilan edilerek yayımlanmasına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023

Hızlı Erişim

Skip to content