2023 Yıllık Kalite Çalışmaları – Eğitim ve Öğretim

2023 YILLIK KALİTE ÇALIŞMALARI
Sıra Yıl/No Faaliyet / Toplantı İçeriği
1 2023/02 1.      Mevcut ders programlarında öğrenci iş yükü incelendi. Öğrenci ölçme ve değerlendirilmelerinde çeşitliliğin arttırılması konusunda planlamaların yapılmasına,

2.      2024-2025 eğitim öğretim yılında bilimsel araştırma projeleri dersinin müfredata eklenmesi için çalışmalara başlandı.

2 2023/03 1.      Kalite komisyonu öğrenci temsilcisi Ervanur Konuk tarafından öğrencilere kalite programının duyurulması ve ilgili öğrenci komisyon ve kulüplerine teşvikin arttırılması planlanmıştır. Danışman öğretim üyelerinin çalışma saatlerinin güncellenmesi ve öğrencilere duyurulmasına karar verilmiştir. Erasmus ve Orhun programı dâhilinde fakültemize kabulü yapılan öğrencilerin oryantasyonu için planlama yapılmıştır. Fakültemizdeki yabancı uyruklu Toplantı Tarihi: 29.08.2023 Toplantı No: 03 Toplantı Saati: 11:00 öğrencilerin koordinasyonu için de Dr.Öğr.Üyesi Farhad Salmanpour tarafından bir toplantı düzenlenmesi planlanmıştır.

2.      Eğitim ile ilişkili komisyonların başkan ve koordinatörlerine yıllık toplantı takvimleri ve toplantı tutanaklarının düzenlenmesi ile ilgili üst yazı yazılmasına karar verilmiştir. Mezun komisyonu ile koordineli bir şekilde mezun istihdamı ve DUS başarısının Fakülte Sekreteri Erdinç Duygulu tarafından takip edilmesi uygun görülmüştür. Ölçme ve değerlendirme gibi alanlarda yetkin bir eğiticiden yardım alınması ve Eğitim Fakültesi’nden bir eğitim talebinde bulunulması planlamıştır.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023

Hızlı Erişim

Skip to content