2023 Yıllık Kalite Çalışmaları – Araştırma ve Geliştirme

2023 YILLIK KALİTE ÇALIŞMALARI
Sıra Yıl/No Faaliyet / Toplantı İçeriği
1 2023/02 1.      Araştırma – Geliştirme bölümü için teşvik edici uygulamaların artması, araştırma görevlileri ve öğrencileri ile beraber yapılacak bilimsel çalışmalar ve sosyal-kültürel etkinliklerin arttırılması konularında görüş birliğine varıldı. Fakültemizde tamamlanmış olan BAP projelerinin yıllara göre dağılımının grafikleştirilerek web sitemize konulmasına, iç ve dış paydaşlarımızla fikir alışverişi yapılarak geri bildirim anketleri hazırlanmasına karar verildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı preklinik ve klinik eğitiminde gerekli olabilecek alt yapı çalışmalarının gözden geçirilmesi planlanmıştır.
2 2023/03 1.      Akademik personelimizin Web of Science h indeksi ve akademik teşvik puanının Doç.Dr. Ömer Ekici ve Dr.Öğr.Üyesi Burcu Güçyetmez Topal tarafından değerlendirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca fakülte tarafından da akademik teşvik alan öğretim üyelerine, memnuniyet anketleri ve hasta geri bildirimleri sonucunda belirlenen akademik personele de ödüllendirme programı düzenlenmesine karar verilmiştir. “Bilimsel Araştırma Komisyonunun” isminin “Araştırma ve Geliştirme Komisyonu” olarak güncellenmesi uygun görülmüştür. Araştırma ve geliştirme komisyonu üyelerinin kalite ilgili çalışma grubu ile faaliyet göstermesi planlanmıştır. Devam eden veya tamamlanan BAP,Tübitak,vb. projelerin web sitemizdeki güncelliğinin Dr.Öğr.Üyesi Özgür Doğan, Dr.Öğr.Üyesi Cansın Karakan ve Arş.Gör.Dt.Ayşenur Kula tarafından kontrol edilmesi uygun görülmüştür.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023

Hızlı Erişim

Skip to content