İngilizce Muafiyet Sınavı

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA 1.SINIFA İLK DEFA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN,

YABANCI DİL SEVİYE TESPİT VE MUAFİYET SINAVI : 09 Ekim 2018 SALI GÜNÜ

 Sınavın yapılacağı saat:10:00 – 12:00

Sınavın yapılacağı yer:Zafer Külliyesi Tıp Fak. 2. Kat 202 nolu derslik

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavına katılmak isteyen öğrenciler; sınava girmek istedikleri yabancı dili  belirten form dilekçeyi doldurarak, Öğrenci İşleri (Müracaat) Bürosuna vereceklerdir.

Öğrencilerin sınav günü kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı yanında olmayan öğrenci sınava alınmayacaktır.

Sınava girmek zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır.

Son Dilekçe Verme Tarihi: 04 Ekim 2018

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler için dilekçe örneği

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018

Hızlı Erişim